Dòng mPulse Discover

Dòng mPulse Discover

Phòng xông hơi hồng ngoại toàn phổ 3-trong-1 đầu tiên và duy nhất trên thế giới – được cung cấp độc quyền bởi Sunlighten – giúp bạn chăm sóc sức khỏe với:

Basswood

Cedar

Bạch Đàn

Thông Số mPulse Discover

Ngoại Thất: 179 cm x 179 cm x 199 cm
Nội Thất: 164 cm x 164 cm x 181 cm
Băng Ghế: 164 cm x 50.8 cm x 55.8 cm

Trọng Lượng Phòng Xông Hơi: 

  • Basswood – 400 kg
  • Cedar – 415 kg
  • Bạch Đàn – 418 kg

16 máy phát nhiệt

Thông Số Điện: 
240v 4860w 20a
Chuẩn NEMA 6-20R, 6-20P, yêu cầu mạch và ổ 240V 20A chuyên dụng.

So Sánh Phòng Xông Hơi Hồng Ngoại 3-trong-1

mPulse Aspire

Chiều Rộng 96 cm
Chiều Sâu 101 cm

Chiều Cao 198 cm
Bề Rộng Cửa 71 cm

mPulse Believe

Chiều Rộng 131 cm
Chiều Sâu 120.9 cm

Chiều Cao 199 cm
Bề Rộng Cửa 71 cm

mPluse Conquer

Chiều Rộng 179 cm
Chiều Sâu 120.9 cm

Chiều Cao 199 cm
Bề Rộng Cửa 71 cm

mPluse Discover

Chiều Rộng 179 cm
Chiều Sâu 179 cm

Chiều Cao 199 cm
Bề Rộng Cửa 71 cm

mPulse Empower

Chiều Rộng 217 cm
Chiều Sâu 179 cm

Chiều Cao 199 cm
Bề Rộng Cửa 71 cm

Scroll to Top