Dòng mPulse Believe

Dòng mPulse Believe

Phòng xông hơi hồng ngoại toàn phổ 3-trong-1 đầu tiên và duy nhất trên thế giới – được cung cấp độc quyền bởi Sunlighten – giúp bạn chăm sóc sức khỏe với:

Bồ Đề

Bách Hương

Bạch Đàn

Thông Số mPulse Believe

Ngoại Thất: 131 cm x 120.9 cm x 199 cm
Nội Thất: 116 cm x 105 cm x 181 cm
Ghế Băng: 116 cm x 50.8 cm x 55.8 cm

Trọng Lượng Phòng Xông Hơi: 

  • Basswood – 255 kg
  • Cedar – 265 kg
  • Bạch Đàn – 266.7 kg

8 bộ phận phát nhiệt

Thông Số Điện: 
120V 2540w 20A
Chuẩn NEMA 5-20 R, 5-20 P, yêu cầu mạch và ổ 120V 20A chuyên dụng.

So Sánh Phòng Xông Hơi Hồng Ngoại 3-trong-1

mPulse Aspire

Bề Rộng 96 cm
Độ Trũng 101 cm

Chiều Cao 198 cm
Bề Rộng Cửa 71 cm

mPulse Believe

Bề Rộng 131 cm
Độ Trũng 120.9 cm

Chiều Cao 199 cm
Bề Rộng Cửa 71 cm

mPluse Conquer

Bề Rộng 179 cm
Độ Trũng 120.9 cm

Chiều Cao 199 cm
Bề Rộng Cửa 71 cm

mPluse Discover

Bề Rộng 179 cm
Độ Trũng 179 cm

Chiều Cao 199 cm
Bề Rộng Cửa 71 cm

mPulse Empower

Bề Rộng 217 cm
Độ Trũng 179 cm

Chiều Cao 199 cm
Bề Rộng Cửa 71 cm

Scroll to Top