Dòng mPulse Aspire

Dòng mPulse Aspire

Phòng xông hơi hồng ngoại toàn phổ phổ 3-trong-1 đầu tiên và duy nhất trên thế giới – được cung cấp độc quyền bởi Sunlighten – giúp bạn chăm sóc sức khỏe với:

Gỗ Bồ Đề

Gỗ Bách Hương

Bạch Đàn

Thông Số mPulse Aspire

Ngoại Thất: 111 cm x 106 cm x 195 cm
Nội Thất: 96 cm x 91 cm x 182 cm
Ghế Băng: 95 cm x 50.8 cm x 55.8 cm

Trọng Lượng Phòng Xông Hơi: 

  • Bồ Đề – 212 kg
  • Bách Hương – 220 kg
  • Bạch Đàn – 240 kg

5 máy tỏa nhiệt = Diện Tích Bề Mặt 2.05m²

Thông Số Điện: 
220V  1820W  20A 
Yêu cầu mạch và ổ 220v 20a chuyên dụng.

So Sánh Phòng Xông Hơi Hồng Ngoại 3-trong-1

mPulse Aspire

Bề Rộng 111 cm
Độ Trũng 106 cm

Chiều Cao 195 cm
Bề Rộng Cửa 71 cm

mPulse Believe

Bề Rộng 131 cm
Độ Trũng 121 cm

Chiều Cao 195cm
Bề Rộng Cửa 71 cm

mPulse Conquer

Bề Rộng 179 cm
Độ Trũng 121 cm

Chiều Cao 195 cm
Bề Rộng Cửa 71 cm

mPulse Discover

Bề Rộng 179 cm
Độ Trũng 179 cm

Chiều Cao 195 cm
Bề Rộng Cửa 71 cm

mPulse Empower

Bề Rộng 218 cm
Độ Trũng 180 cm

Chiều Cao 195 cm
Bề Rộng Cửa 71 cm

Scroll to Top